Breinperspectief heeft dagelijks te maken met vragen van mensen betreffende hun WIA-uitkering. Tijdens een re-integratietraject speelt er vaak grote onzekerheid over het inkomen na twee jaar ziekte en de onbekendheid om in een WIA-uitkering terecht te komen.  Daarnaast hebben veel mensen met een WIA uitkering vragen over de toekomst: hoelang behoud ik deze uitkering, hoe vind ik een passende baan, hoe zorg ik dat ik voldoende inkomen verdien ook in de toekomst? Breinperspectief informeert en ondersteunt mensen zo vroeg mogelijk in het traject wanneer er tijdens de re-integratieperiode vragen ontstaan over de WIA.

Wat is de WIA?

WIA staat voor Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen.  De wet is een nieuwe versie van de WAO (Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering). Het uitgangspunt is dat mensen zoveel mogelijk deelnemen aan het arbeidsproces. Bron: De Rijksoverheid)

WIA bestaat uit twee regelingen:

IVA: Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. Een uitkering voor werknemers die naar verwachting nauwelijks of geen inkomen kunnen verdienen vanwege hun ziekte of gebrek.

WGA: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Een uitkering die het inkomen aanvult als werknemers gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Deze arbeidsongeschiktheid wordt altijd beoordeeld op aanwezigheid van een structurele vorm van ziekte of gebrek.

Breinperspectief informeert en ondersteunt mensen zo uitgebreid mogelijk wanneer er tijdens een re-integratietraject vragen ontstaan over de WIA.