header

WIA en werk

Breinperspectief heeft dagelijks te maken met vragen van mensen betreffende hun WIA-uitkering. Tijdens een re-integratietraject speelt er vaak grote onzekerheid over het inkomen na twee jaar ziekte en de dreiging om in een WIA-uitkering terecht te komen.  Daarnaast hebben veel mensen met een WIA uitkering vragen over de toekomst: hoelang behoud ik deze uitkering, hoe vind ik een passende baan, hoe zorg ik dat ik voldoende inkomen verdien ook in de toekomst?

Wat is de WIA?

WIA staat voor Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen.  De wet is een nieuwe versie van de WAO (Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering). Het uitgangspunt is dat mensen zoveel mogelijk deelnemen aan het arbeidsproces. Bron: De Rijksoverheid)

WIA bestaat uit twee regelingen:

IVA: Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. Een uitkering voor werknemers die naar verwachting nauwelijks of geen inkomen kunnen verdienen vanwege hun ziekte of gebrek.

WGA: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Een uitkering die het inkomen aanvult als werknemers gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Deze arbeidsongeschiktheid wordt altijd beoordeeld op aanwezigheid van een structurele vorm van ziekte of gebrek.

Breinperspectief informeert en ondersteunt mensen zo uitgebreid mogelijk wanneer er tijdens een re-integratietraject vragen ontstaan over de WIA. 
Wat is NAH
Job carving

Jobcarving biedt perspectief op een functie aangepast bij uw capaciteiten en talenten. Daarmee kunnen er kansen ontstaan bij een bedrijf om aan het werk te blijven. Het optimaliseren van de bedrijfsomstandigheden zodanig dat u kunt blijven werken. Dat is voor werkgever en werknemer: win-win.

>
Niet aangeboren hersenletsel – Klachten gerelateerd aan NAH

Niet Aangeboren Hersenletsel betekent een beschadiging van de hersenen, door welke oorzaak dan ook, die in de loop van iemands leven plotseling is ontstaan. De gevolgen van NAH betekenen voor de betrokkene een onomkeerbare breuk in de levenslijn. Het levenspatroon met de relaties, het gezin, werken en de verwachtingen naar de toekomst, kunnen in één klap in een ander licht komen te staan.

>