Bij Breinperspectief kunt u terecht voor gespecialiseerde coaching. Cliënten kunnen rekenen op coaching op maat: er wordt goed geluisterd naar het verhaal van de cliënt: welke klachten en beperkingen in het werk, maar ook in het dagelijks leven, brengt NAH met zich mee? De vaak onzichtbare klachten (maar wel degelijk voelbaar!) worden bloedserieus genomen. Alleen door goed luisteren kan een passend coachingstraject ingezet worden.

Nauwe samenwerking met gespecialiseerde professionals
Breinperspectief is niet de enige dienstverlener die klachten als gevolg van NAH serieus neemt. Neuropsychologen, fitness trainers, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, en nog veel meer professionals komen in contact met en behandelen mensen met niet-aangeboren hersenletsel, ieder met zijn eigen specialisme in zijn eigen vakgebied. In de regel vullen de professionals elkaar qua vakgebied goed aan.

Om cliënten de best passende zorg en coaching te kunnen bieden, werkt Breinperspectief nauw samen met meerdere dienstverleners en behandelaars. Een hele belangrijk samenwerkingsverband is het

PCS-netwerk in de regio Nijmegen.

Dit netwerk is een multi-disciplinair samenwerkingsverband tussen verschillende eerstelijnspraktijken die gespecialiseerd zijn in de behandeling van Whiplash Associated Disorder (PCS of LTH). 

Het Netwerk werkt samen met de Afdeling Neurologie van het Radboud UMC. Ons Netwerk is opgenomen in de Richtlijn Licht Traumatisch Hersenletsel van de Afdeling Neurologie. Met een aantal van de collegae uit het Netwerk is er ook een samenwerking op het vlak van Duizeligheidsklachten en Long COVID en ook hierin wordt samengewerkt met het Radboud UMC.

U kunt zich dus met vertrouwen aanmelden bij ons.

Het Netwerk maakt gebruik van eenzelfde screeningslijst (naast de eigen vragenlijsten en tests) om in kaart te brengen welke hulp er bij de aanwezige klachten nodig zou kunnen zijn. Zo blijft elke behandelaar in ons Netwerk alert op aanvullende mogelijkheden voor behandeling.

We overleggen (na verkregen toestemming) vrijwel dagelijks via beveiligde kanalen om behandelingen optimaal af te stemmen, zodat dit voor de cliënt leidt tot een eenduidig, aanbod en passend aanbod. Fasering en timing (wie doet wat op welke manier en met welke intensiteit?) zijn daarbij cruciaal. Wij vinden het belangrijk het tempo er in te houden en op tijd collegae bij de aanpak te betrekken, echter we doen dit op een dusdanige manier dat u niet overvraagd wordt.

We horen terug van cliënten dat het voor hen als zeer prettig voelt dat een heel team deskundigen, die snel schakelen en overleggen, om hen heen staat. Het wordt door hen als een zeer compleet behandelaanbod ervaren.

Daarnaast zet het Netwerk zich in om meer bekendheid aan deze klachten te geven, werken we aan deskundigheidsbevordering door te leren van elkaar en van andere landelijke en internationale collegae en bespreken we maandelijks in het complete team eventuele verbeterpunten.

Hieronder ziet u een overzicht van de hulpverleners die verbonden zijn aan het netwerk

 1. Motyf Ergotherapie,
 2. Gerrits Neuro psychologie
 3. Medifit Topfitkliniek www.medifitreha.com
 4. Ergotherapie Hoogland
 5. Ergologica https://www.ergologica.nl/contact.html
 6. Ergocoach.nlhttps://www.ergocoach.nl/
 7. psy-experts https://www.psyexperts.nl/
 8. Fysiokracht https://www.fysiokracht.nl/
 9. Physiobalancehttps://physiobalance.nl/
 10. Osteopathie Nijmegenhttp://www.osteopathie-rodewoldt.nl/
 11. Orthobrainhealth.nl https://orthobrainhealth.nl/
 12. Fysiotherapie Hatert https://fysiohatert.nl/
 13. Chiropracter Correllhttps://www.chiropro.nl/over-ons/team-chiropro/robbie-correll/

In Eindhoven en Helmond werken we samen met Revalide Eindhoven en Helmond en Licht-punt Eindhoven als het gaat om optimaal herstel na ongeval, ziekte of chronische klachten. Ook werken we in deze regio samen The cognitive lab en Maarten van Berlo, sportfysiotherapeut (Master) en cognitief en personal trainer.

Ook is er samenwerking met Oogbalans in Berlicum Oogbalans – Optometrie en Visuele training – Berlicum en Eyecentre Luc Uijen – Breincentrum.

Breinperspectief werkt al 8 jaar samen met Bureau Volzin Re-integratiebureau | Plezierig en goed aan het werk – Bureau VolZin waarvan het hoofdkantoor in Rotterdam gevestigd is. Wij zijn betrokken geweest bij de start van de Class, een project van de EdwinvandeSarFoundation. De Class: voor jongeren met niet aangeboren hersenletsel (NAH) – Hersenstichting. Inmiddels gegroeid tot een dienstverlening waarbij de Hersenstichting betrokken is.

Breinperspectief werkt samen met ervaren arbeidspsychologen
Het is niet niks als je van de ene op de andere dag jezelf niet meer bent, omdat je bijvoorbeeld een ongeluk hebt gehad of een hersenaandoening. Negen van de tien keer ziet de buitenwereld niks aan je, terwijl je je aan de binnenkant voelt als een dweil. Je hersens functioneren niet meer zoals voorheen. En dat klopt ook. Je hersenen hebben tijd nodig om te herstellen. Kortom, zomaar in één keer terug naar je werkplek bij je huidige werkgever is niet mogelijk. Hoe graag je dat ook wilt én hoe graag de werkgever dat ook wil. Breinperspectief schakelt onder andere arbeidspsychologe Rolanda Bonte of Annet Scholte Albers (Evoli) in als cliënten behoefte hebben aan ondersteuning bij verwerking van verlies van hun functioneren in het dagelijks leven. Zowel privé als op het werk krijg je niks meer uit je vingers, hoe graag je dat ook wilt. De impact van de klachten is groot en het verlies moet een plek krijgen. Rolanda en Annet helpen cliënten met NAH bij de acceptatie van de klachten en geeft de cliënt inzicht in de eigen persoonlijke vaardigheden en kenmerken, daarnaast krijgt de cliënt inzicht in de eigen manier van reageren en leert hoe om te gaan met de huidige situatie.

Arbodienstverlening en arbeidsdeskundigen
Ook heeft Breinperspectief een flink netwerk van arbeidsdeskundigen opgebouwd. Het betreft met name arbeidsdeskundigen met kennis van zaken in NAH/PCS/Whiplash -aandoeningen, die werkzaam zijn in de reguliere verzuimtrajecten én in de letselschade.

Verder maakt Breinperspectief dankbaar gebruik van de diensten van haar uitgebreide ondernemers- en werkgeversnetwerk, om gezamenlijk goed doordachte re-integratietrajecten in te gaan en succesvol af te kunnen ronden.