header

Samenwerkingen

Bij Breinperspectief kunt u terecht voor gespecialiseerde coaching. Cliënten kunnen rekenen op coaching op maat: er wordt goed geluisterd naar het verhaal van de cliënt: welke klachten en beperkingen in het werk, maar ook in het dagelijks leven, brengt NAH met zich mee? De vaak onzichtbare klachten (maar wel degelijk voelbaar!) worden bloedserieus genomen. Alleen door goed luisteren kan een passend coachingstraject ingezet worden.

Nauwe samenwerking met gespecialiseerde fysiotherapeuten
Breinperspectief is niet de enige dienstverlener die klachten als gevolg van NAH serieus neemt. Neuropsychologen, fitness trainers, fysiotherapeuten en nog veel meer zorggerichte professionals komen in contact met en behandelen mensen met niet-aangeboren hersenletsel, ieder met zijn eigen specialisme in zijn eigen vakgebied. In de regel vullen de professionals elkaar qua vakgebied goed aan. Om cliënten de best passende zorg en coaching te kunnen bieden, werkt Breinperspectief nauw samen met het Contusionetwerk in de regio Nijmegen, met onder meer Motyf Ergotherapie, Maartenskliniek en Gerrits Neuro psychologie.

In Eindhoven en Helmond werken we samen met Revalide Eindhoven en Helmond en Licht-punt Eindhoven als het gaat om optimaal herstel na ongeval, ziekte of chronische klachten. Ook werken we in deze regio samen met neuropsycholoog Erik Matser van the cognitive lab en Maarten van Berlo, sportfysiotherapeut (Master) en personal trainer.

Breinperspectief werkt samen met ervaren arbeidspsychologen
Het is niet niks als je van de ene op de andere dag jezelf niet meer bent, omdat je bijvoorbeeld een ongeluk hebt gehad of een hersenaandoening. Negen van de tien keer ziet de buitenwereld niks aan je, terwijl je je aan de binnenkant voelt als een dweil. Je hersens functioneren niet meer zoals voorheen. En dat klopt ook. Je hersenen hebben tijd nodig om te herstellen. Kortom, zomaar in één keer terug naar je werkplek bij je huidige werkgever is niet mogelijk. Hoe graag je dat ook wilt én hoe graag de werkgever dat ook wil. Breinperspectief schakelt arbeidspsychologe Rolanda Bonte of Annet Scholte Albers (Evoli) in als cliënten behoefte hebben aan ondersteuning bij verwerking van verlies van hun functioneren in het dagelijks leven. Zowel privé als op het werk krijg je niks meer uit je vingers, hoe graag je dat ook wilt. De impact van de klachten is groot en het verlies moet een plek krijgen. Rolanda en Annet helpen cliënten met NAH bij de acceptatie van de klachten en geeft de cliënt inzicht in de eigen persoonlijke vaardigheden en kenmerken, daarnaast krijgt de cliënt inzicht in de eigen manier van reageren en leert hoe om te gaan met de huidige situatie.

Arbodienstverlening en arbeidsdeskundigen
Verder maakt Breinperspectief dankbaar gebruik van de diensten van haar uitgebreide ondernemers- en werkgeversnetwerk, om gezamenlijk goed doordachte re-integratietrajecten in te gaan en succesvol af te kunnen ronden. Een arbodienst die helemaal aansluit bij onze eigen aanpak is Stimulanz – de orthodoxe arbodienst in Eindhoven. Stimulanz is één van die unieke samenwerkingspartners van Breinperspectief.

Ook heeft Breinperspectief een flink netwerk van arbeidsdeskundigen opgebouwd. Het betreft met name arbeidsdeskundigen met kennis van zaken in NAH/PCS/Whiplash -aandoeningen, die werkzaam zijn in de reguliere verzuimtrajecten én in de letselschade.

Wat is NAH

>
Wat is NAH

Niet Aangeboren Hersenletsel betekent een beschadiging van de hersenen, door welke oorzaak dan ook, die in de loop van iemands leven plotseling is ontstaan. De gevolgen van NAH betekenen voor de betrokkene een onomkeerbare breuk in de levenslijn. Het levenspatroon met de relaties, het gezin, werken en de verwachtingen naar de toekomst, kunnen in één klap in een ander licht komen te staan.

>