header

Spoor 1

Spoor 1 betekent na langdurig ziekteverzuim weer terugkeren bij uw eigen werkgever. Als het nodig is kunt u terugkeren in een nieuwe of aangepaste functie. Bij reïntegratie in spoor 1 is het belangrijk om eventuele werkgerelateerde problemen op te lossen. Door middel van bijvoorbeeld werkplekonderzoek en een afweging van uw takenpakket. Uw reïntegratie op het werk zal gefaseerd verlopen met intensieve en goede coaching. Breinperspectief biedt u een reïntegratie coach die u bij kan staan in uw reïntegratie via het eerste spoor.

 

Wat is NAH
Job carving

Jobcarving biedt perspectief op een functie aangepast bij uw capaciteiten en talenten. Daarmee kunnen er kansen ontstaan bij een bedrijf om aan het werk te blijven. Het optimaliseren van de bedrijfsomstandigheden zodanig dat u kunt blijven werken. Dat is voor werkgever en werknemer: win-win.

>
Niet aangeboren hersenletsel – Klachten gerelateerd aan NAH

Niet Aangeboren Hersenletsel betekent een beschadiging van de hersenen, door welke oorzaak dan ook, die in de loop van iemands leven plotseling is ontstaan. De gevolgen van NAH betekenen voor de betrokkene een onomkeerbare breuk in de levenslijn. Het levenspatroon met de relaties, het gezin, werken en de verwachtingen naar de toekomst, kunnen in één klap in een ander licht komen te staan.

>