Breinperspectief biedt u een gespecialiseerde re-integratie coach die u bij kan staan bij terugkeer naar uw huidige werkgever via het eerste spoor (van de Wet Verbetering Poortwachter).

Spoor 1 betekent re-integreren bij uw eigen werkgever, in uw eigen werk of in een andere eventueel aangepaste functie. Bij re-integratie in spoor 1 is vaak in de beginfase nog niet duidelijk of terugkeer in eigen werk mogelijk is. Er kan bijvoorbeeld een lange revalidatieperiode aan vooraf zijn gegaan.

De coaching is gericht op handvatten, tools, communicatie en leren herkennen van de klachten. Ook wordt er een gedetailleerd opbouwplan opgesteld die als richtlijn kan dienen bij de vervolgstappen. Essentieel is het leren kennen van de (onzichtbare) beperkingen.

Het tijdig herkennen van de klachten is in de beginfase veelal een reden waardoor de re-integratie kan bemoeilijken. Zoeken naar de juiste medische behandeling kan het proces vertragen maar ook het verantwoordelijkheidsgevoel van de werknemer maakt dat men te snel en met teveel klachten toch probeert op te bouwen.

Spoor 1 en 2

Kenmerkend voor klachten als gevolg van nah is dat er meer tijd nodig is bij het opbouwen van de energiebalans, zodanig dat de cliënt terug kan keren in eigen werk. Dit betekent vaak dat ook het tweede jaar van een re-integratietraject nodig is om de opbouw voort te zetten. Breinperspectief biedt een re-integratietraject aan dat is afgestemd op deze route.

Bij re-integratie in spoor 1 is het belangrijk om de kans te krijgen op te bouwen in uw eigen werk, wanneer u samen met de bedrijfsarts de inschatting maakt dat er mogelijkheden zijn, rekening houdend met uw klachten. Uw re-integratie op het werk zal gefaseerd verlopen met intensieve en goede coaching en ondersteuning bij het opbouwproces in uren en taken. Daarnaast wordt er inhoud gegeven aan de invulling van een spoor 2 traject. De tijdslijn van de WVP (Wet Verbetering Poortwachter) vermeldt dat na 1 jaar een arbeidsdeskundig onderzoek nodig is. Een parallel re-integratietraject wordt zorgvuldig afgestemd met alle betrokkenen en met de bedrijfsarts.

Spoor 2

U hebt er alles aan gedaan om te re-integreren in uw eigen werk. Wanneer vastgesteld is dat er daarvoor bij uw eigen werkgever echter geen mogelijkheden zijn, zal het zogenoemde spoor 2 ingezet worden. Dit betekent dat er actief op de externe arbeidsmarkt gezocht moet worden naar passend werk.

SUCCESVOL OP WEG NAAR NIEUW WERK MET NAH

Vaak is dit een moeilijke situatie voor u en uw werkgever. Het is van groot belang om uw re-integratiedossier in orde te maken, zodat aan de eisen van de Wet Verbetering Poortwachter wordt voldaan. Dit kan echter in tegenstrijd zijn met uw situatie, waarin de gevolgen van nah in de weg staan om succesvol te solliciteren. De onafhankelijke en deskundige ondersteuning van een re-integratie coach van Breinperspectief leidt u door deze fase van uw re-integratie. Samen met uw coach werkt u aan een plan waarbij uitgegaan wordt van uw talenten, interesses en uw reële mogelijkheden. Denken in kansen is daarbij het uitgangspunt. Uw coach werkt samen met alle belanghebbenden en neemt de adviezen van de bedrijfsarts en arbeidsdeskundige mee.

Kenmerkend voor de inzet van Breinperspectief is de jarenlange ervaring met re-integratie in de regionale arbeidsmarkt. Bovendien beschikt Breinperspectief over een waardevol een netwerk van ondernemers en organisaties. De waarde van een goed netwerk bewijst zich dubbel en dwars, juist bij de uitvoering van spoor 2.