Blij verrast

Caroline heeft mij enorm geholpen tijdens mijn re-integratieproces en het UWV-traject. Zij heeft veel ervaring met het begeleiden van mensen met Nah en dat merk je. Ze weet waar ze het over heeft en geeft adviezen waar je wat aan hebt. Maar ze heeft ook een goed luisterend oor, waardoor je op sommige momenten bij haar ook fijn de frustraties van je af kunt praten. De impact van de samenwerking was groot en waardevol. Ze was voor mij in deze intensieve, heftige periode een belangrijke steunpilaar.

De 1-op-1 gesprekken vond ik vanaf het eerste moment bijzonder prettig. De gesprekken hebben mij goed geholpen bij het vormen van een realistisch beeld van mijn mogelijkheden, mijn onmogelijkheden en mijn (aangepaste) toekomstbeeld en -plannen. Ook haar inbreng bij het opstellen en bijstellen van een realistisch en haalbaar re-integratieplan was bijzonder waardevol. Zij zorgde er regelmatig voor dat ik niet te veel hooi op mijn vork nam en mijzelf hard voorbij liep. Ook zorgde zij ervoor dat mijn werkgever een realistisch beeld kreeg van mijn re-integratieproces.
Haar begeleiding bij de gesprekken met mijn werkgever, de bedrijfsarts en het UWV heb ik echt gewaardeerd. Zij was op die momenten een belangrijke steun in de rug.

Eigenlijk had ik van tevoren geen goed beeld van wat Caroline precies voor mij kon betekenen. Ik ben dan ook blij verrast door haar dienstverlening.

C.