header

NAH Jobcoach

Bij het kiezen van een jobcoach is het belangrijk dat u een klik voelt. Een jobcoach die goede vragen stelt, die naar u luistert en die veel weet van reïntegratie. De NAH jobcoach van Breinperspectief kan zich goed verplaatsen in uw dilemma’s en gaat samen met u aan de slag met uw fysieke en mentale klachten. Op uw werk of in uw studie of in uw eigen bedrijf. Om u in goede samenwerking en met persoonlijke loopbaancoaching succesvol duurzaam aan het werk te houden. Tot volle tevredenheid van alle betrokkenen. Het doel van jobcoaching of loopbaancoaching is namelijk om mensen te ondersteunen die door een ziekte of beperking, zoals NAH, moeite hebben om goed door te gaan met hun leven, werk of studie.

DE NAH JOBCOACH HELPT U MET UW LOOPBAAN

De NAH jobcoach heeft als specialist op het gebied van NAH en gerelateerde aandoeningen veel kennis van zaken over reïntegratiewetgeving (zoals de Wet Verbetering Poortwachter) en de arbeidsmarkt. Daarnaast kan de jobcoach zich verplaatsen in de dilemma’s en belangen van werkgevers en opdrachtgevers. Persoonlijke coaching door een gespecialiseerde NAH jobcoach heeft veel voordelen voor de betrokkene zelf, maar ook voor de familie, leidinggevenden en collega’s. Door individuele loopbaancoaching kunt u een nieuwe balans vinden en terugkeren op de arbeidsmarkt.

“Voorheen werkte ik als verpleegkundige in het ziekenhuis. Door mijn beperkte belastbaarheid kon ik dit helaas niet meer volhouden. Nu werk ik parttime en verdeel mijn werkdagen over vier dagen van vier uur met mini-pauzes als herstelmomenten. Mijn aandacht- en concentratievermogen is verminderd als gevolg van mijn NAH. Gelukkig heb ik, met behulp van een gespecialiseerde jobcoach, een baan gevonden in een fysiotherapiepraktijk. De werkomgeving is rustig en hier kan ik mijn werk voor een belangrijk deel zelf plannen. Bovendien komt mijn medische kennis regelmatig goed van pas. Ik kan hier mijn talenten inzetten en mijn werkgever kan rekening houden met mijn beperkingen. Mijn jobcoach heeft mij fantastisch geholpen om dit mogelijk te maken”.

Wat is NAH
Job carving

Jobcarving biedt perspectief op een functie aangepast bij uw capaciteiten en talenten. Daarmee kunnen er kansen ontstaan bij een bedrijf om aan het werk te blijven. Het optimaliseren van de bedrijfsomstandigheden zodanig dat u kunt blijven werken. Dat is voor werkgever en werknemer: win-win.

>
Niet aangeboren hersenletsel – Klachten gerelateerd aan NAH

Niet Aangeboren Hersenletsel betekent een beschadiging van de hersenen, door welke oorzaak dan ook, die in de loop van iemands leven plotseling is ontstaan. De gevolgen van NAH betekenen voor de betrokkene een onomkeerbare breuk in de levenslijn. Het levenspatroon met de relaties, het gezin, werken en de verwachtingen naar de toekomst, kunnen in één klap in een ander licht komen te staan.

>