header

NOBCO & Jobcoach-registratie

Breinperspectief is aangesloten bij de NOBCO, de Nederlandse Orde van Beroepscoaches. Alle bij de NOBCO aangesloten coaches onderschrijven de Internationale Ethische Code en conformeren zich aan het klachtenreglement.

NOBCO staat voor: Professionaliseren, Excellente beroepsuitoefening, Permanente Educatie, Intervisie, Wetenschappelijk onderzoek, Uitwisseling.  Bovendien voeren zij periodiek een coachingsmonitor. Want beroepscoaches krijgen niet zo maar het EIA-keurmerk.

Zij moeten eerst hun kwaliteiten en ervaring als coach aantonen, voordat het EIA-keurmerk toegekend wordt. Met het speciaal ontwikkelde Competence Framework onderbouwt een coach zijn kwaliteiten, ervaring, vaardigheden en niveau.

Door de strenge eisen aan opleidingsuren, intervisie en zelfreflectie blijven coaches met het EIA-keurmerk zich daarnaast voortdurend professionaliseren.

Bron: nobco.nl

REGISTRATIE JOBCOACH

Wij zijn erkend door de Nederlandse Vereniging voor Support (NVS).
De NVS stelt zich ten doel het toepassen van de methodiek van Supported Employment te bevorderen. Supported Employment is bij uitstek het instrument om mensen met een beperking te helpen bij het verkrijgen en behouden van een betaalde baan op de reguliere arbeidsmarkt. Professionals die werkzaam zijn in Supported Employment hebben deskundigheid opgebouwd gericht op specifieke doelgroepen.

Wat is NAH
Job carving

Jobcarving biedt perspectief op een functie aangepast bij uw capaciteiten en talenten. Daarmee kunnen er kansen ontstaan bij een bedrijf om aan het werk te blijven. Het optimaliseren van de bedrijfsomstandigheden zodanig dat u kunt blijven werken. Dat is voor werkgever en werknemer: win-win.

>
Niet aangeboren hersenletsel – Klachten gerelateerd aan NAH

Niet Aangeboren Hersenletsel betekent een beschadiging van de hersenen, door welke oorzaak dan ook, die in de loop van iemands leven plotseling is ontstaan. De gevolgen van NAH betekenen voor de betrokkene een onomkeerbare breuk in de levenslijn. Het levenspatroon met de relaties, het gezin, werken en de verwachtingen naar de toekomst, kunnen in één klap in een ander licht komen te staan.

>