header

Spoor 2

U hebt er alles aan gedaan om te reïntegreren in uw eigen werk. Wanneer vastgesteld is dat er daarvoor bij uw eigen werkgever echter geen mogelijkheden zijn, zal spoor 2 ingezet worden. Dit betekent dat er actief op de arbeidsmarkt gezocht moet worden naar passend werk.

SUCCESVOL OP WEG NAAR NIEUW WERK MET NAH

Vaak is dit een moeilijke situatie voor u en uw werkgever. Het is van groot belang om uw reïntegratie dossier in orde te maken, zodat aan de eisen van de Wet Verbetering Poortwachter wordt voldaan. Dit kan echter in tegenstrijd zijn met uw situatie, waarin de gevolgen van uw Niet Aangeboren Hersenletsel in de weg staan om succesvol te solliciteren. De onafhankelijke en deskundige ondersteuning van een reïntegratie coach van Breinperspectief leidt u door deze fase van uw reïntegratie. Samen met uw NAH coach werkt u aan een plan waarbij uitgegaan wordt van uw talenten, interesses en uw reële mogelijkheden. Denken in kansen is daarbij het uitgangspunt. Uw coach werkt samen met alle belanghebbenden en neemt de adviezen van de bedrijfsarts en arbeidsdeskundige mee.

Kenmerkend voor de inzet van Breinperspectief is de jarenlange ervaring met reïntegratie in de regionale arbeidsmarkt. Bovendien beschikt Breinperspectief over een waardevol een netwerk van ondernemers en organisaties. De waarde van een goed netwerk bewijst zich dubbel en dwars, juist bij de uitvoering van spoor 2.

Wat is NAH
Job carving

Jobcarving biedt perspectief op een functie aangepast bij uw capaciteiten en talenten. Daarmee kunnen er kansen ontstaan bij een bedrijf om aan het werk te blijven. Het optimaliseren van de bedrijfsomstandigheden zodanig dat u kunt blijven werken. Dat is voor werkgever en werknemer: win-win.

>
Niet aangeboren hersenletsel – Klachten gerelateerd aan NAH

Niet Aangeboren Hersenletsel betekent een beschadiging van de hersenen, door welke oorzaak dan ook, die in de loop van iemands leven plotseling is ontstaan. De gevolgen van NAH betekenen voor de betrokkene een onomkeerbare breuk in de levenslijn. Het levenspatroon met de relaties, het gezin, werken en de verwachtingen naar de toekomst, kunnen in één klap in een ander licht komen te staan.

>