header

Re-integratiecoach

Wanneer u als werknemer te maken krijgt met de gevolgen van Niet Aangeboren Hersenletsel, of hieraan gerelateerde klachten, is het niet altijd vanzelfsprekend dat u terugkeert naar uw eigen werk. Zowel voor werknemer als voor werkgever is langdurige uitval door ziekte onprettig. Daarom hebben beiden baat bij goede reïntegratie: een snelle, maar vooral goede terugkeer naar uw eigen werk of ander passend werk. Zowel de werkgever als de door ziekte getroffen werknemer zijn hier voor verantwoordelijk. Beiden moeten er alles aan doen om de werknemer zo snel mogelijk weer terug op de werkvloer te krijgen.

REÏNTEGRATIE BEGELEIDING DOOR BREINPERSPECTIEF

Breinperspectief biedt de juiste reïntegratie begeleiding voor zowel werknemer als werkgever. NAH brengt veel onzekerheid met zich mee waardoor er veel behoefte is aan duidelijkheid en uitleg. Langdurig uitvallen op het werk brengt voor beide partijen grote zorgen met zich mee over de toekomst. Het terugkeren naar de werkplek kan door een NAH Coach van Breinperspectief begeleid worden in een maatwerk reïntegratietraject.

De reïntegratie coaches van Breinperspectief hebben een gedegen kennis van zaken en een ruime ervaring. Daardoor kunt u rekenen op persoonlijke coaching op maat. De reïntegratie coach gaat uit van uw kracht en talenten en denkt daarbij in kansen. Zo kan het maximale resultaat behaald worden voor u en uw werkgever. Dit betekent een besparing van tijd, geld en energie voor alle betrokkenen.

REÏNTEGRATIE BEGELEIDING BIJ NAH

Uw reïntegratie coach geeft uitleg en luistert naar uw vragen en aarzelingen. Verder helpt uw coach u bij het verkrijgen van inzicht in uw mogelijkheden en het verwachte tijdspad. Uw coach helpt u bij het managen van uw verwachtingen en die van uw omgeving. Dit leidt tot een vermindering van stress in deze voor u intensieve periode. Breinperspectief werkt nauw samen met alle partijen die een rol spelen in de reïntegratie van werknemers. Afstemming en overleg met bijvoorbeeld de bedrijfsarts en de arbeidsdeskundige zijn hierbij namelijk van groot belang.

“Reïntegratie begeleiding door de coach van Breinperspectief heeft mij veel rust gegeven tijdens de terugkeer naar mijn werk. De reïntegratie coach begrijpt wat het betekent om te leven met NAH. Ze heeft doorlopend mijn belangen behartigd, met een rustige benadering. Dankzij haar begeleiding kan ik nu weer functioneren op mijn werk.”

Wat is NAH
Job carving

Jobcarving biedt perspectief op een functie aangepast bij uw capaciteiten en talenten. Daarmee kunnen er kansen ontstaan bij een bedrijf om aan het werk te blijven. Het optimaliseren van de bedrijfsomstandigheden zodanig dat u kunt blijven werken. Dat is voor werkgever en werknemer: win-win.

>
Niet aangeboren hersenletsel – Klachten gerelateerd aan NAH

Niet Aangeboren Hersenletsel betekent een beschadiging van de hersenen, door welke oorzaak dan ook, die in de loop van iemands leven plotseling is ontstaan. De gevolgen van NAH betekenen voor de betrokkene een onomkeerbare breuk in de levenslijn. Het levenspatroon met de relaties, het gezin, werken en de verwachtingen naar de toekomst, kunnen in één klap in een ander licht komen te staan.

>