HERSTELGERICHTE COACHING EN ADVISERING VOOR MENSEN MET NAH EN KLACHTEN GERELATEERD AAN NAH

Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) kan iedereen overkomen. NAH heeft grote gevolgen voor het vervolg van uw leven. Zowel op persoonlijk als op professioneel gebied. Vaak is er sprake van onzichtbaar letsel waardoor het voor u, maar zeker voor uw omgeving moeilijk is om te begrijpen wat er precies aan de hand is. Het kost tijd om te begrijpen wat deze veranderingen betekenen voor uw dagelijks leven, studie of werk.

PERSOONLIJKE BEGELEIDING BIJ RE-INTEGRATIE EN UW DAGELIJKS LEVEN

Een NAH Coach van Breinperspectief helpt u met coaching en advisering bij uw reïntegratie, het opnieuw opbouwen van uw loopbaan en bij vraagstukken in uw dagelijks leven. Dat doen we door middel van job coaching, casemanagement en verzuimbegeleiding. Met persoonlijke aandacht en begeleiding op maat helpt de coach u om een nieuwe weg te vinden.

Contact ons

Wat is NAH
facebook
Job carving

Jobcarving biedt perspectief op een functie aangepast bij uw capaciteiten en talenten. Daarmee kunnen er kansen ontstaan bij een bedrijf om aan het werk te blijven. Het optimaliseren van de bedrijfsomstandigheden zodanig dat u kunt blijven werken. Dat is voor werkgever en werknemer: win-win.

>
Niet aangeboren hersenletsel – Klachten gerelateerd aan NAH

Niet Aangeboren Hersenletsel betekent een beschadiging van de hersenen, door welke oorzaak dan ook, die in de loop van iemands leven plotseling is ontstaan. De gevolgen van NAH betekenen voor de betrokkene een onomkeerbare breuk in de levenslijn. Het levenspatroon met de relaties, het gezin, werken en de verwachtingen naar de toekomst, kunnen in één klap in een ander licht komen te staan.

>
NAH Jobcoach
facebook
NAH Jobcoach

Zoekt u een gespecialiseerde jobcoach voor de persoonlijke ondersteuning bij uw reintegratie? Breinperspectief biedt u deze ondersteuning. Samen met de jobcoach gaat u aan de slag met uw vragen rondom werk en studie. Doel is dat u succesvol en duurzaam aan het werk gaat of uw studie kunt vervolgen.

>
Wet Verbetering Poortwachter

De Wet Verbetering Poortwachter is erop gericht om zieke werknemers zo snel mogelijk weer te laten terugkeren op het werk. In deze wet staan regels waaraan werkgevers en werknemers zich moeten houden bij langdurig ziekteverzuim, vooral in het eerste jaar.

>