20 jul 2023 Nieuws

Breinperspectief maakt deel uit van het PCS Netwerk in Nijmegen. Het PCS Netwerk Nijmegen is een multi-disciplinair samenwerkingsverband tussen verschillende eerstelijnspraktijken die gespecialiseerd zijn in de behandeling van Whiplash Associated Disorder (PCS of LTH).

Het Netwerk werkt samen met de Afdeling Neurologie van het Radboud UMC. Ons Netwerk is opgenomen in de Richtlijn Licht Traumatisch Hersenletsel van de Afdeling Neurologie. Met een aantal van de collegae uit het netwerk is er ook een samenwerking op het vlak van duizeligheidsklachten en Long COVID. Op dit vlak wordt ook samengewerkt met het Radboud UMC.
Het Netwerk maakt gebruik van eenzelfde screeningslijst (naast de eigen vragenlijsten en tests) om in kaart te brengen welke hulp er bij de aanwezige klachten nodig zou kunnen zijn. Zo blijft elke behandelaar in ons Netwerk alert op aanvullende mogelijkheden voor behandeling.

We overleggen (na verkregen toestemming) vrijwel dagelijks via beveiligde kanalen om behandelingen optimaal af te stemmen, zodat dit voor de cliënt leidt tot een eenduidig, aanbod en passend aanbod. Fasering en timing (wie doet wat op welke manier en met welke intensiteit?) zijn daarbij cruciaal. Wij vinden het belangrijk het tempo er in te houden en op tijd collegae bij de aanpak te betrekken, echter we doen dit op een dusdanige manier dat u niet overvraagd wordt.

Daarnaast zet het Netwerk zich in om meer bekendheid aan deze klachten te geven, werken we aan deskundigheidsbevordering door te leren van elkaar en van andere landelijke en internationale collegae en bespreken we maandelijks in het complete team eventuele verbeterpunten. Genoeg ambities dus!

We horen terug van cliënten dat het voor hen als zeer prettig voelt dat een heel team deskundigen, die snel schakelen en overleggen, om hen heen staat. Het wordt door hen als een zeer compleet behandelaanbod ervaren. U kunt zich dus met vertrouwen aanmelden bij ons.

[Bron: website Praktijk Gerrits Nijmegen]