header

Samenwerkingen

Bij Breinperspectief kunt u terecht voor gespecialiseerde coaching. Cliënten kunnen rekenen op coaching op maat: er wordt goed geluisterd naar het verhaal van de cliënt: welke klachten en beperkingen in het werk, maar ook in het dagelijks leven, brengt NAH met zich mee? De vaak onzichtbare klachten (maar wel degelijk voelbaar!) worden bloedserieus genomen. Alleen door goed luisteren kan een passend coachingstraject ingezet worden.

Breinperspectief is niet de enige dienstverlener die klachten als gevolg van NAH serieus neemt. Neuropsychologen, fitness trainers, fysiotherapeuten en nog veel meer zorggerichte professionals komen in contact met en behandelen mensen met niet-aangeboren hersenletsel, ieder met zijn eigen specialisme in zijn eigen vakgebied. In de regel vullen de professionals elkaar qua vakgebied goed aan. Om cliënten de best passende zorg en coaching te kunnen bieden, werkt Breinperspectief nauw samen met onder meer neuropsycholoog Erik Matser van the cognitive lab en Maarten van Berlo, (tip: bekijk het filmpje) sportfysiotherapeut (Master) en personal trainer.

Verder maakt Breinperspectief dankbaar gebruik van de diensten van haar uitgebreide ondernemers- en werkgeversnetwerk, om gezamenlijk goed doordachte re-integratietrajecten in te gaan en succesvol af te kunnen ronden. Een arbodienst die helemaal aansluit bij onze eigen aanpak is Stimulanz – de orthodoxe arbodienst in Eindhoven. Stimulanz is één van die unieke samenwerkingspartners van Breinperspectief.

Wat is NAH
Job carving

Jobcarving biedt perspectief op een functie aangepast bij uw capaciteiten en talenten. Daarmee kunnen er kansen ontstaan bij een bedrijf om aan het werk te blijven. Het optimaliseren van de bedrijfsomstandigheden zodanig dat u kunt blijven werken. Dat is voor werkgever en werknemer: win-win.

>
Niet aangeboren hersenletsel – Klachten gerelateerd aan NAH

Niet Aangeboren Hersenletsel betekent een beschadiging van de hersenen, door welke oorzaak dan ook, die in de loop van iemands leven plotseling is ontstaan. De gevolgen van NAH betekenen voor de betrokkene een onomkeerbare breuk in de levenslijn. Het levenspatroon met de relaties, het gezin, werken en de verwachtingen naar de toekomst, kunnen in één klap in een ander licht komen te staan.

>