header

Wet Verbetering Poortwachter

De Wet Verbetering Poortwachter  is erop gericht om een zieke werknemer zo snel mogelijk weer te laten terugkeren op het werk. In deze wet, die op 1 april 2002 van kracht werd, staan regels waaraan werkgevers en werknemers zich moeten houden bij langdurig ziekteverzuim. Deze wet geldt vooral voor het eerste jaar.

TWEE SPOREN WET VERBETERING POORTWACHTER

De Wet Verbetering Poortwachter kent twee sporen:

Spoor 1

De zieke werknemer gaat weer werken bij zijn huidige werkgever, eventueel in een nieuwe of aangepaste functie. Het is belangrijk om mogelijke obstakels weg te nemen. Daarvoor wordt werkplekonderzoek uitgevoerd en wordt er een afweging gemaakt van het takenpakket. De werknemer keert gefaseerd terug naar de werkplek. Intensieve en goede coaching is van groot belang in dit proces.

Spoor 2

De werknemer kan niet meer terecht bij zijn huidige werkgever en krijgt passend werk bij een andere werkgever.

Wat betekent deze wet voor langdurig zieken?

Wat betekent de Wet Verbetering Poortwachter in de praktijk voor een zieke werknemer? Wie beoordeelt wanneer spoor 1 of 2 ingezet wordt? Welke rollen vervullen de bedrijfsarts en de arbeidsdeskundige in dit proces? Hoewel de zieke werknemer alles eraan doet om te herstellen kan hij of zij vaak moeilijk voorzien hoe de reïntegratie zal verlopen. Dit is zeker het geval met Niet Aangeboren Hersenletsel. Hulp van een gespecialiseerde reïntegratie coach is hierbij van onschatbare waarde om tot een goede reïntegratie te komen. Breinperspectief biedt reïntegratie coaching op maat om u daarbij te helpen.

Wat is NAH
Job carving

Jobcarving biedt perspectief op een functie aangepast bij uw capaciteiten en talenten. Daarmee kunnen er kansen ontstaan bij een bedrijf om aan het werk te blijven. Het optimaliseren van de bedrijfsomstandigheden zodanig dat u kunt blijven werken. Dat is voor werkgever en werknemer: win-win.

>
Niet aangeboren hersenletsel – Klachten gerelateerd aan NAH

Niet Aangeboren Hersenletsel betekent een beschadiging van de hersenen, door welke oorzaak dan ook, die in de loop van iemands leven plotseling is ontstaan. De gevolgen van NAH betekenen voor de betrokkene een onomkeerbare breuk in de levenslijn. Het levenspatroon met de relaties, het gezin, werken en de verwachtingen naar de toekomst, kunnen in één klap in een ander licht komen te staan.

>