header

Werkgeversvoordelen

Bent u een werkgever met een maatschappelijk hart en overweegt u iemand met een arbeidsbeperking of een wajongere in dienst te nemen? Dan kunt u rekenen op de nodige werkgevers voordelen.  Een medewerker met een arbeidsbeperking brengt, behalve kennis en kunde, een enorme inzet en motivatie met zicht mee.  Een positieve levensinstelling, doorzettingsvermogen en een ‘hands on’ mentaliteit zijn kenmerken die we vaak terugzien bij mensen met een arbeidsbeperking als bijvoorbeeld niet aangeboren hersenletsel.

WEL OF NIET WERKEN MET EEN BEPERKING

Voordat u als werkgever besluit te werken met mensen met een arbeidsbeperking is het belangrijk dat u een goede afweging maakt. Dat kunt u doen door de mogelijke risico’s en teleurstellingen helder in kaart te brengen. Breinperspectief kan helpen een goede afweging te maken.

STIMULERINGSMAATREGELEN VOOR WERKGEVERS

De overheid heeft een aantal interessante stimuleringsmaatregelen vastgesteld, die u kunnen helpen bij het maken van uw afweging. We zetten de financiële voordelen voor werkgevers voor u op een rijtje:

  • Loondispensatie: de werkgever betaalt minder loon wanneer een werknemer met een Wajong-uitkering tijdelijk minder werk aankan door ziekte of handicap. Het UWV geeft de werknemer een aanvulling op de Wajonguitkering;
  • No Risk Polis: Looncompensatie bij ziekte, wanneer een werknemer langdurig ziek wordt, compenseert het UWV de werkgever voor doorbetaling van het loon, gedurende 5 jaar. Voor Wajongers is dit onbeperkt;
  • Aanpassen werkplek: de werkgever kan subsidie krijgen voor bijvoorbeeld een traplift of aangepast toilet.
  • Mobilliteitsbonus : voor de werkgever die een uitkeringsgerechtigde aanneemt met een arbeidsbeperking of iemand ouder dan 56 jaar.
  • Het instrument loonkostensubsidie kan door de gemeente worden verstrekt aan een werkgever die iemand in dienst neemt uit de doelgroep Participatiewet die niet in staat is het wettelijk minimumloon te verdienen.

Breinperspectief kan u in een vrijblijvend gesprek informeren over uw mogelijkheden en een weloverwogen advies geven.

Wat is NAH
Job carving

Jobcarving biedt perspectief op een functie aangepast bij uw capaciteiten en talenten. Daarmee kunnen er kansen ontstaan bij een bedrijf om aan het werk te blijven. Het optimaliseren van de bedrijfsomstandigheden zodanig dat u kunt blijven werken. Dat is voor werkgever en werknemer: win-win.

>
Niet aangeboren hersenletsel – Klachten gerelateerd aan NAH

Niet Aangeboren Hersenletsel betekent een beschadiging van de hersenen, door welke oorzaak dan ook, die in de loop van iemands leven plotseling is ontstaan. De gevolgen van NAH betekenen voor de betrokkene een onomkeerbare breuk in de levenslijn. Het levenspatroon met de relaties, het gezin, werken en de verwachtingen naar de toekomst, kunnen in één klap in een ander licht komen te staan.

>