header

Sociaal ondernemen

Sociaal ondernemen houdt in dat werkgevers vanuit de betrokkenheid bij de samenleving kansen bieden aan een medewerker met een arbeidsbeperking. Daarmee wordt een maatschappelijk probleem op bedrijfsmatige wijze aangepakt. Daarmee worden maatschappelijke veranderingen tot stand gebracht en worden er nieuwe kansen geboden aan mensen met een arbeidsbeperking.

INNOVATIE, SAMENWERKING EN CO-CREATIE

Bij een geslaagd sociaal ondernemerschap zijn innovatie, samenwerking en co-creatie de sleutels tot succes. Een sociaal ondernemer kijkt verder dan alleen winstgevend ondernemen. Een sociaal ondernemer is betrokken bij maatschappelijke vraagstukken en wil hieraan een bijdrage leveren. Met het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking kan hieraan invulling worden gegeven. Maar bijvoorbeeld ook door middel van jobcarving.

SCHUILT ER EEN SOCIALE ONDERNEMER IN U?

Past Sociaal Ondernemen in uw bedrijf en zoekt u naar mogelijkheden om daaraan inhoud te geven?  Dan spreken wij u graag. Breinperspectief vertelt u graag over de mogelijkheden voor uw bedrijf.

Wat is NAH
Job carving

Jobcarving biedt perspectief op een functie aangepast bij uw capaciteiten en talenten. Daarmee kunnen er kansen ontstaan bij een bedrijf om aan het werk te blijven. Het optimaliseren van de bedrijfsomstandigheden zodanig dat u kunt blijven werken. Dat is voor werkgever en werknemer: win-win.

>
Niet aangeboren hersenletsel – Klachten gerelateerd aan NAH

Niet Aangeboren Hersenletsel betekent een beschadiging van de hersenen, door welke oorzaak dan ook, die in de loop van iemands leven plotseling is ontstaan. De gevolgen van NAH betekenen voor de betrokkene een onomkeerbare breuk in de levenslijn. Het levenspatroon met de relaties, het gezin, werken en de verwachtingen naar de toekomst, kunnen in één klap in een ander licht komen te staan.

>