header

Job carving

Jobcarving is een methodiek waarbij  bestaande functies opgesplitst worden om daarmee banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Uw NAH coach kan u als werkgever helpen bij het maken van een goede verdeling van taken. Zodat gespecialiseerde medewerkers zich kunnen richten op hun eigen werk. Met de verdeling van taken kan er een kans ontstaan voor een functie voor iemand met een beperking als NAH. De efficiëntie van het bedrijf wordt vergroot en er kan een win-win situatie ontstaan. Bijkomend voordeel voor de werkgever is dat het personeel slim en efficiënt ingezet kan worden. Bovendien kunnen er voor de medewerker met een arbeidsbeperking financiële voordelen gelden. In een adviesgesprek kan de coach van Breinperspectief u meer vertellen over de mogelijkheden van jobcarving.

SOCIAAL ONDERNEMEN

Als ondernemer laat u door middel van jobcarving zien dat u betrokken bent bij de samenleving door een medewerker met een arbeidsbeperking zoals NAH in dienst te houden of te nemen. Hiermee geeft u invulling aan het zogenoemde sociaal ondernemerschap of inclusief werkgeverschap.
Wat is NAH
Job carving

Jobcarving biedt perspectief op een functie aangepast bij uw capaciteiten en talenten. Daarmee kunnen er kansen ontstaan bij een bedrijf om aan het werk te blijven. Het optimaliseren van de bedrijfsomstandigheden zodanig dat u kunt blijven werken. Dat is voor werkgever en werknemer: win-win.

>
Niet aangeboren hersenletsel – Klachten gerelateerd aan NAH

Niet Aangeboren Hersenletsel betekent een beschadiging van de hersenen, door welke oorzaak dan ook, die in de loop van iemands leven plotseling is ontstaan. De gevolgen van NAH betekenen voor de betrokkene een onomkeerbare breuk in de levenslijn. Het levenspatroon met de relaties, het gezin, werken en de verwachtingen naar de toekomst, kunnen in één klap in een ander licht komen te staan.

>