header

Dimitri – meer peace of mind

Ik heb de samenwerking met Breinperspectief als positief ervaren. Het was voor mij erg prettig om het gevoel te krijgen er niet meer alleen voor te staan en op iemand terug te kunnen vallen. Iemand die bekend is met het hele Wet Poortwachter-traject en met mijn beperking NAH.

Doordat Breinperspectief mij, in Bert en Ernie taal en in mijn eigen tempo, uit kan leggen wat bepaalde stappen inhouden, wat er van mij verwacht wordt en hoe het traject volgordelijk doorlopen wordt, had ik meer peace of mind. Ik had daardoor meer tijd/energie om me te focussen op wat er van me verwacht wordt, in plaats van proberen te begrijpen wat er allemaal ging gebeuren/gebeurde. Daarnaast speelde ook het accepteren van mijn huidige situatie mee, waarin Breinperspectief een belangrijke rol gespeeld heeft. Het laten verwoorden van wat mij overkomen is en hoe ik vanuit mijn nieuwe situatie verder kan gaan is belangrijk voor mij geweest. Daarbij rekening houdend met mijn beperkingen en continu voor ogen blijven houden wat ik nog wél kan.

Ik wist in eerste instantie niet wat ik kon verwachten: coaching en re-integratie, maar wat houdt dat precies in en hoe gaat dat in zijn werk? Gaandeweg het traject werden deze vragen beantwoord. Achteraf terugkijkend was dit precies wat ik nodig had. Een vraagbaak en coach voor het traject wat ik doorlopen moest en iemand die me af en toe een spiegel voor hield, me een zetje in de goede richting gaf als dat nodig was en daarbij continue rekening hield met mijn beperking(en).

Wat is NAH
Job carving

Jobcarving biedt perspectief op een functie aangepast bij uw capaciteiten en talenten. Daarmee kunnen er kansen ontstaan bij een bedrijf om aan het werk te blijven. Het optimaliseren van de bedrijfsomstandigheden zodanig dat u kunt blijven werken. Dat is voor werkgever en werknemer: win-win.

>
Niet aangeboren hersenletsel - klachten gerelateerd aan NAH

Job Carving Jobcarving biedt perspectief op een functie aangepast bij uw capaciteiten en talenten. Daarmee kunnen er kansen ontstaan bij een bedrijf om aan het werk te blijven. Het optimaliseren van de bedrijfsomstandigheden zodanig dat u kunt blijven werken. Dat is voor werkgever en werknemer: win-win.

>