header

Registratie jobcoach

Wij zijn erkend door de Nederlandse Vereniging voor Support (NVS).
De NVS stelt zich ten doel het toepassen van de methodiek van Supported Employment te bevorderen. Supported Employment is bij uitstek het instrument om mensen met een beperking te helpen bij het verkrijgen en behouden van een betaalde baan op de reguliere arbeidsmarkt. Professionals die werkzaam zijn in Supported Employment hebben deskundigheid opgebouwd gericht op specifieke doelgroepen.

Wat is NAH
Job carving

Jobcarving biedt perspectief op een functie aangepast bij uw capaciteiten en talenten. Daarmee kunnen er kansen ontstaan bij een bedrijf om aan het werk te blijven. Het optimaliseren van de bedrijfsomstandigheden zodanig dat u kunt blijven werken. Dat is voor werkgever en werknemer: win-win.

>
Niet aangeboren hersenletsel – Klachten gerelateerd aan NAH

Niet Aangeboren Hersenletsel betekent een beschadiging van de hersenen, door welke oorzaak dan ook, die in de loop van iemands leven plotseling is ontstaan. De gevolgen van NAH betekenen voor de betrokkene een onomkeerbare breuk in de levenslijn. Het levenspatroon met de relaties, het gezin, werken en de verwachtingen naar de toekomst, kunnen in één klap in een ander licht komen te staan.

>