header

Ervaringen van lotgenoten

De kracht van de ontmoeting en het delen van ervaringen is onbetaalbaar. Herkenning vinden bij anderen en ervaringen uitwisselen, heeft een enorm stimulerende werking op herstel en welbevinden. Empathie is het kernwoord hierbij. Lotgenoten, gelijkgestemden, in hetzelfde schuitje zitten, ervaringsdeskundigheid zijn thema’s die erg actueel zijn.

Het is waardevol en enorm krachtig om ervaringen te delen met gelijkgestemden of lotgenoten wanneer u getroffen bent door hersenletsel. Het is niet altijd vanzelfsprekend om begrip te vinden in uw eigen omgeving. Het is voor uw familie en vrienden moeilijk voorstellen wat u doormaakt. U kunt zich misschien alleen voelen met uw klachten.

Op de facebookpagina van Breinperspectief zijn persoonlijke ervaringsverhalen te lezen.

Breinperspectief maakt zich sterk om mensen in dezelfde situatie en met dezelfde interesses met elkaar in contact te brengen. Dit heeft een enorm versterkende werking op mensen en op hun herstel.

Wat is NAH
Job carving

Jobcarving biedt perspectief op een functie aangepast bij uw capaciteiten en talenten. Daarmee kunnen er kansen ontstaan bij een bedrijf om aan het werk te blijven. Het optimaliseren van de bedrijfsomstandigheden zodanig dat u kunt blijven werken. Dat is voor werkgever en werknemer: win-win.

>
Niet aangeboren hersenletsel – Klachten gerelateerd aan NAH

Niet Aangeboren Hersenletsel betekent een beschadiging van de hersenen, door welke oorzaak dan ook, die in de loop van iemands leven plotseling is ontstaan. De gevolgen van NAH betekenen voor de betrokkene een onomkeerbare breuk in de levenslijn. Het levenspatroon met de relaties, het gezin, werken en de verwachtingen naar de toekomst, kunnen in één klap in een ander licht komen te staan.

>