header

De grootste angst in re-integratieland

Het is de grote angst voor alle partijen in de re-integratie:
De re-integratiekandidaat is nog niet belastbaar maar een heldere medische onderbouwing ontbreekt. Als er op een scan niets te zien is, is er geen voeding voor een medische onderbouwing van de klachten van de kandidaat. Dit thema dient zich zeer regelmatig aan in de wereld van Niet-aangeboren Hersenletsel. Vervolgens wordt er als mogelijke oplossing een ‘belastbaarheidsonderzoek’ ingezet. Of er wordt een deskundigenoordeel aangevraagd bij het UWV.

Nog meer verwarring
De uitkomsten daarvan roepen vaak meer vragen op dan geruststellende antwoorden. Vaak is er dan nog meer aanvullend onderzoek nodig. Dit proces heeft grote gevolgen voor de re-integratie. Deze mensen vallen tussen wal en schip. De situatie lijkt uitzichtloos.

Grondige onderbouwing nodig
Daarom is het van groot belang dat het totaalplaatje goed onderbouwd is, zowel medisch als in de re-integratie. Zo levert Breinperspectief met het delen en helder benoemen van de praktijkervaringen in het werk en/of in het dagelijks leven van de kandidaat een belangrijke bijdrage aan het verhelderen van deze (benodigde) onderbouwing. Het is de enige manier om helderheid te scheppen in de verwarring rondom NAH-klachten gerelateerd aan wel of niet kunnen werken.

Wat is NAH
Job carving

Jobcarving biedt perspectief op een functie aangepast bij uw capaciteiten en talenten. Daarmee kunnen er kansen ontstaan bij een bedrijf om aan het werk te blijven. Het optimaliseren van de bedrijfsomstandigheden zodanig dat u kunt blijven werken. Dat is voor werkgever en werknemer: win-win.

>
Niet aangeboren hersenletsel - klachten gerelateerd aan NAH

Job Carving Jobcarving biedt perspectief op een functie aangepast bij uw capaciteiten en talenten. Daarmee kunnen er kansen ontstaan bij een bedrijf om aan het werk te blijven. Het optimaliseren van de bedrijfsomstandigheden zodanig dat u kunt blijven werken. Dat is voor werkgever en werknemer: win-win.

>