header

Ervaringen van leidinggevenden

Leidinggevenden komen vaak in een moreel dilemma terecht wanneer hun zieke werknemer hersenletsel heeft opgelopen. De werknemer moet re-integreren volgens de wetgeving (Wet Verbetering Poortwachter) echter dit proces verloopt moeizaam. De werknemer laat geen stabiele opbouw zien. De leidinggevende kent de werknemer, voor de uitval, als een gemotiveerde en betrokken werknemer. Hoe kan de leidinggevende de rol van casemanager ziekteverzuim in deze situatie op een juiste manier vervullen?
Steeds vaker investeren bedrijven hierin door tijdig, nog vóór het 1e jaar ziekte, een re-integratiecoach in te zetten die met deze werknemer meekijkt in de dagelijkse werkpraktijk. Deze praktijkervaringen kunnen dienen mede als onderbouwing voor zowel de bedrijfsarts als arbeidsdeskundige bij het bepalen van de vervolgstappen. Ook de leidinggevende krijgt input van de re-integratiecoach hoe deze werknemer optimaal te begeleiden en ondersteunen. De onzichtbare klachten van Niet aangeboren Hersenletsel, of daaraan gerelateerde diagnoses als PCS, Licht traumatisch hersenletsel, WAD, hebben vaak een grote impact op het dagelijks leven van de betrokken werknemer.

Bent u leidinggevende en heeft u in uw team een medewerker met NAH-gerelateerde klachten/verschijnselen? Raadpleeg Breinperspectief gerust voor advies of voor het uitwisselen van ervaringen.

Wat is NAH
Job carving

Jobcarving biedt perspectief op een functie aangepast bij uw capaciteiten en talenten. Daarmee kunnen er kansen ontstaan bij een bedrijf om aan het werk te blijven. Het optimaliseren van de bedrijfsomstandigheden zodanig dat u kunt blijven werken. Dat is voor werkgever en werknemer: win-win.

>
Niet aangeboren hersenletsel - klachten gerelateerd aan NAH

Job Carving Jobcarving biedt perspectief op een functie aangepast bij uw capaciteiten en talenten. Daarmee kunnen er kansen ontstaan bij een bedrijf om aan het werk te blijven. Het optimaliseren van de bedrijfsomstandigheden zodanig dat u kunt blijven werken. Dat is voor werkgever en werknemer: win-win.

>