header

Samenwerking met arbeidspsychologe Rolanda Bonte

Breinperspectief is gespecialiseerd in re-integratietrajecten en werkt in veel gevallen nauw samen met specialisten die nóg meer weten van het functioneren van het menselijk brein, het welbevinden en zingeving van de mens. Daarom werken we onder meer samen met arbeids -en organisatiepsychologe Rolanda Bonte.

Het is niet niks als je van de ene op de andere dag jezelf niet meer bent, omdat je bijvoorbeeld een ongeluk hebt gehad of een hersenaandoening. Negen van de tien keer ziet de buitenwereld niks aan je, terwijl je je aan de binnenkant voelt als een dweil. Je hersens functioneren niet meer zoals voorheen. En dat klopt ook. Je hersenen hebben tijd nodig om te herstellen. Kortom, zomaar in één keer terug naar je werkplek bij je huidige werkgever is niet mogelijk. Hoe graag je dat ook wilt én hoe graag de werkgever dat ook wil.

In haar werk besteedt Rolanda aandacht aan de gezondheid van de cliënt in relatie tot zijn of haar werk en de organisatie. Maar Rolanda wordt ook ingeschakeld als cliënten behoefte hebben aan ondersteuning bij verwerking van verlies van hun functioneren in het dagelijks leven. Zowel privé als op het werk krijg je niks meer uit je vingers, hoe graag je dat ook wilt. De impact van de klachten is groot en het verlies moet een plek krijgen. Rolanda helpt cliënten met NAH bij de acceptatie van de klachten en geeft de cliënt inzicht in de eigen persoonlijke vaardigheden en kenmerken, daarnaast krijgt de cliënt inzicht in de eigen manier van reageren en leert hoe om te gaan met de huidige situatie.

Rolanda: “Het mooie aan dit werk vind ik dat ik mensen met NAH kan laten inzien hoe zij een waardevol en zinvol leven kunnen leiden. Zij hebben soms zulke heftige situaties meegemaakt, dat ze het even niet meer zien zitten.”

Net zoals bij Breinperspectief bestaat het werk van Rolanda uit maatwerk: “ik stem mijn gesprekken, oefeningen en handvatten altijd af op de cliënt als persoon en de situatie waarin hij of zij zich bevindt. Ik heb ook tools, zoals EMDR en ACT, die ik in kan zetten om te komen tot een betere energiebalans, het hanteren van eigen grenzen en inzicht in persoonskenmerken.”

Wat is NAH
Job carving

Jobcarving biedt perspectief op een functie aangepast bij uw capaciteiten en talenten. Daarmee kunnen er kansen ontstaan bij een bedrijf om aan het werk te blijven. Het optimaliseren van de bedrijfsomstandigheden zodanig dat u kunt blijven werken. Dat is voor werkgever en werknemer: win-win.

>
Niet aangeboren hersenletsel - klachten gerelateerd aan NAH

Job Carving Jobcarving biedt perspectief op een functie aangepast bij uw capaciteiten en talenten. Daarmee kunnen er kansen ontstaan bij een bedrijf om aan het werk te blijven. Het optimaliseren van de bedrijfsomstandigheden zodanig dat u kunt blijven werken. Dat is voor werkgever en werknemer: win-win.

>