header

Informatie-& Adviespunt Hersenletsel Zuidoost Brabant

Heeft u of uw naaste hersenletsel en heeft u vragen, het gevoel dat u er alleen voor staat of wilt u gewoon uw verhaal kwijt, dan kunt u contact met het Informatie-& Adviespunt Hersenletsel Zuidoost Brabant opnemen.

In deze bizarre tijden door het coronavirus, wordt het wellicht steeds moeilijker de dag door te komen doordat hulp, dagbesteding en lotgenotencontact wegvallen en u de hele dag thuis zit. Maar ook door de angst en onzekerheid die deze situatie met zich mee kan brengen.

Het Informatie- & Adviespunt Hersenletsel Zuidoost Brabant heeft daarom samen met getrainde ervaringsdeskundigen het initiatief genomen u een mogelijkheid te geven uw zorgen te delen, uw vragen te stellen of een luisterend oor te bieden. Veel van uw problemen kunnen we niet oplossen maar mogelijk kunnen we wel adviezen geven hoe ermee om te gaan in uw thuissituatie en een luisterend oor bieden.

Wilt u contact met de coördinator of met één van de ervaringsdeskundigen (waaronder Breinperspectief) dan kunt u ons bereiken via het
telefoonnummer van het Informatie-& Adviespunt Hersenletsel Zuidoost Brabant
Tel: 088-6330999
Of met een mail naar: informatie@nahzobrabant.nl
In uw mail graag naam en telefoonnummer vermelden.

De coördinator van het Informatie-& Adviespunt staat u te woord of reageert op uw mail en brengt u, indien gewenst, in contact met een ervaringsdeskundige.

Wat is NAH
Job carving

Jobcarving biedt perspectief op een functie aangepast bij uw capaciteiten en talenten. Daarmee kunnen er kansen ontstaan bij een bedrijf om aan het werk te blijven. Het optimaliseren van de bedrijfsomstandigheden zodanig dat u kunt blijven werken. Dat is voor werkgever en werknemer: win-win.

>
Niet aangeboren hersenletsel - klachten gerelateerd aan NAH

Job Carving Jobcarving biedt perspectief op een functie aangepast bij uw capaciteiten en talenten. Daarmee kunnen er kansen ontstaan bij een bedrijf om aan het werk te blijven. Het optimaliseren van de bedrijfsomstandigheden zodanig dat u kunt blijven werken. Dat is voor werkgever en werknemer: win-win.

>