header

Breinperspectief en het Corona-virus

Beste cliënt of klant van Breinperspectief,
Het corona- virus en de maatregelen van de Nederlandse overheid om het virus binnen de perken te houden; óók Breinperspectief heeft ermee te maken. Graag informeer ik je over hoe we – in ieder geval tot 6 april 2020 –omgaan met gemaakte coachingsafspraken, zakelijke bezoeken aan werkgevers en/of UWV en geplande vergaderingen.

Wat kunt u verwachten van Breinperspectief:
1) Met iedereen die de komende drie weken een afspraak gepland heeft staan met Breinperspectief, wordt persoonlijk contact opgenomen.
2) Afhankelijk van de situatie en de mogelijkheden in de regelgeving zal de afspraak worden afgezegd, verplaatst of op een andere manier, bijvoorbeeld via videochat, plaatsvinden.
3) In het geval van zeer dringende situaties gaan we sowieso op zoek naar de best mogelijke oplossing binnen de grenzen van de Corona-maatregelen.

Mocht er in de loop van de komende drie weken iets wijzigen in deze aanpak, dan houden we je ervan op de hoogte via onze website www.breinperspectief.nl en onze Facebook-pagina.
Heb je vragen, bel of mail dan met Breinperspectief.

Met warme groet,
namens Breinperspectief

Caroline Peters

Wat is NAH
Job carving

Jobcarving biedt perspectief op een functie aangepast bij uw capaciteiten en talenten. Daarmee kunnen er kansen ontstaan bij een bedrijf om aan het werk te blijven. Het optimaliseren van de bedrijfsomstandigheden zodanig dat u kunt blijven werken. Dat is voor werkgever en werknemer: win-win.

>
Niet aangeboren hersenletsel - klachten gerelateerd aan NAH

Job Carving Jobcarving biedt perspectief op een functie aangepast bij uw capaciteiten en talenten. Daarmee kunnen er kansen ontstaan bij een bedrijf om aan het werk te blijven. Het optimaliseren van de bedrijfsomstandigheden zodanig dat u kunt blijven werken. Dat is voor werkgever en werknemer: win-win.

>