header

Preventie van psychisch verzuim. Of is er sprake van niet-aangeboren hersenletsel?

Wist je dat 65 procent van het ziekteverzuim een psychische oorzaak heeft? Bij verzuim met psychische oorzaak kun je denken aan overspannenheid, een burn-out, depressie of een angststoornis. Máár: er kan ook sprake zijn van niet-aangeboren hersenletsel. En dat is niet hetzelfde als psychisch verzuim. Veel voorkomende klachten zijn mentale oververmoeidheid, overprikkeling en niet snel kunnen schakelen. Deze klachten worden meestal niet direct in verband gebracht met niet- aangeboren hersenletsel. Hier volgt een aantal tips waarmee je als werkgever beter kunt inspelen op het voorkomen van ziekteverzuim door bijvoorbeeld niet-aangeboren hersenletsel.

Blijf op respectvolle wijze in gesprek met je medewerker(s)
Lees je in in het signaleren van psychische klachten. Herken de typische (vermoeidheids)klachten en onderneem meteen actie. Spreek de medewerker er gerust – op een respectvolle wijze – op aan. Kijk waar je kunt helpen met bijvoorbeeld werkplekaanpassingen. Werkgevers vinden dit soms lastig, maar wij adviseren om het wel te doen. Het kan de duur van het ziekteverzuim aanzienlijk verkorten of inderdaad voorkomen.

Hoe herken je de signalen?
Als je merkt dat een werknemer minder goed of snel functioneert of als je een concrete gedragsverandering ziet, kan dit een signaal zijn voor psychische klachten. Bespreek het gerust met de medewerker: vraag of er iets aan de hand is, misschien speelt er thuis iets of juist op de werkplek. Dit hoef je als werkgever niet alleen te doen. Een bedrijfsarts of jobcoach kan bij dit soort gesprekken van dienst zijn.

Respecteer de grenzen van de werknemer
De balans werk-privé is een belangrijke grens en houvast van de werknemer. Wordt deze balans te vaak uit balans gebracht, dan kan dit psychische of psychosomatische klachten opleveren. Dit geldt heel sterk voor mensen die niet-aangeboren hersenletsel hebben. Voor hen is deze balans, werkplanning en structuur noodzaak. Wil je als werkgever ziekteverzuim voorkomen, dan is het zinvol om per medewerker zijn of haar werk-privébalans goed in de gaten te houden en te respecteren.

Zorg voor een gezonde leef/werkomgeving
Voor de hand liggende tips als gezond eten, een goed ingerichte werkplek met voldoende licht, gezonde lucht en normaal geluidsniveau zijn eigenlijk een open deur. Maar niet voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel. In een prikkelarme werkomgeving komen zij absoluut het beste tot hun recht. En hoe zit het met de hoeveelheid beeldschermwerk op een dag? Bespreek de voorwaarden voor een goede werkomgeving met jouw medewerker. Het kan letterlijk veel ruis uit de lucht halen.

Last but not least: sporten en bewegen
Medewerkers met psychische klachten (en dus óók medewerkers met NAH) hebben baat bij regelmatig bewegen en sporten, bij voorkeur in de buitenlucht. Als werkgever mag je actief gedrag aanmoedigen, denk hierbij aan het nemen van de trap of het maken van een lunchwandeling. Sporten en bewegen vormen altijd garantie voor een beter humeur en een positievere mindset. Verder laat onderzoek zien dat activiteiten in de buitenlucht ook je creativiteit en probleemoplossend vermogen stimuleren. Altijd goed dus.

Lees ter inspiratie ook het bericht over de kostenslurpende kantoortuin (AD, 2020, 02 24)

Wat is NAH
Job carving

Jobcarving biedt perspectief op een functie aangepast bij uw capaciteiten en talenten. Daarmee kunnen er kansen ontstaan bij een bedrijf om aan het werk te blijven. Het optimaliseren van de bedrijfsomstandigheden zodanig dat u kunt blijven werken. Dat is voor werkgever en werknemer: win-win.

>
Niet aangeboren hersenletsel - klachten gerelateerd aan NAH

Job Carving Jobcarving biedt perspectief op een functie aangepast bij uw capaciteiten en talenten. Daarmee kunnen er kansen ontstaan bij een bedrijf om aan het werk te blijven. Het optimaliseren van de bedrijfsomstandigheden zodanig dat u kunt blijven werken. Dat is voor werkgever en werknemer: win-win.

>