header

Juli 2018 Boekbespreking

Byron Katie: Vier vragen die je leven veranderen. 

Eigen regie voeren is het mooiste dat er is. Het laat ons zien dat we volledig verantwoordelijk voor onszelf zijn en dat is waar we onze vrijheid in kunnen vinden.

Ook in ons werk kunnen we ons beter staande houden wanneer we zelf regie voeren. Hoe pak je dit aan wanneer er sprake is van hersenletsel of burn out? Juist wanneer je dan snel uit balans bent, vermoeidheid, moeite hebt met het volgen van gesprekken, teamoverleg, onverwachtste storingen, drukte en geluidsprikkels?

Dit boek is een methodiek welke kan helpen om deze eigen regie te realiseren. We weten vaak niet hoe we moeten veranderen. Zeker niet nadat we iets ingrijpends hebben meegemaakt, zoals hersenletsel of burn out. We hebben schuldgevoelens, weten niet hoe we moeten vergeven of hoe we eerlijk moeten zijn.

Byron Katie biedt handreikingen welke behulpzaam kunnen zijn bij al deze vragen.

 

Meer informatie is te vinden op: thework.com.

Wat is NAH
Job carving

Jobcarving biedt perspectief op een functie aangepast bij uw capaciteiten en talenten. Daarmee kunnen er kansen ontstaan bij een bedrijf om aan het werk te blijven. Het optimaliseren van de bedrijfsomstandigheden zodanig dat u kunt blijven werken. Dat is voor werkgever en werknemer: win-win.

>
Niet aangeboren hersenletsel - klachten gerelateerd aan NAH

Job Carving Jobcarving biedt perspectief op een functie aangepast bij uw capaciteiten en talenten. Daarmee kunnen er kansen ontstaan bij een bedrijf om aan het werk te blijven. Het optimaliseren van de bedrijfsomstandigheden zodanig dat u kunt blijven werken. Dat is voor werkgever en werknemer: win-win.

>