header

MAART 2018 UWV KENNISVERSLAG

Kunnen technologische toepassingen kansen bieden voor het vergroten van de arbeidsparticipatie?

Het UWV heeft onderzoek laten uitvoeren door twee partijen (Technologie Group/SEOR en VU Athena Instituut) naar de mogelijkheden van technologische toepassingen bij arbeidsparticipatie.

De belangrijkste conclusies uit het Kennisverslag:

 • Technologische voorzieningen bieden mogelijkheden voor de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking
 • De eindgebruiker in de arbeidscontext is vaak niet of nauwelijks in beeld bij de technologieontwikkelaars
 • Nieuwe technologische voorzieningen als een sociale robotassistent, spraakgestuurde apparatuur en gepersonaliseerde peroducten hebben optentie om het beriek van de doelgroepen te vergroten tegen vergelijkbaren of hogere kosten dan bij gebruik van bestaande voorzieningen
 • Met deze technologische voorzieningen kunnen de mogelijkheden om inclusief te werken vergroot worden. Daarvoor is het nodig dat ontwikkelaars de behoeften van de gebruikers kennen (werknemers, hun begeleiders en werkgevers) en dat beleidsmakers de barrières voor inzet van technologie erkennen en waar mogelijk slechten.
 • In het UWV kennisverslag zijn veelbelovende technologieën te lezen!

  Verbinding tussen arbeid en technologie is noodzakelijk om de kansen te benutten die technologie voor inclusief werken biedt!

  Wat is NAH
  Job carving

  Jobcarving biedt perspectief op een functie aangepast bij uw capaciteiten en talenten. Daarmee kunnen er kansen ontstaan bij een bedrijf om aan het werk te blijven. Het optimaliseren van de bedrijfsomstandigheden zodanig dat u kunt blijven werken. Dat is voor werkgever en werknemer: win-win.

  >
  Niet aangeboren hersenletsel - klachten gerelateerd aan NAH

  Job Carving Jobcarving biedt perspectief op een functie aangepast bij uw capaciteiten en talenten. Daarmee kunnen er kansen ontstaan bij een bedrijf om aan het werk te blijven. Het optimaliseren van de bedrijfsomstandigheden zodanig dat u kunt blijven werken. Dat is voor werkgever en werknemer: win-win.

  >