header

JULI 2017 – ZOMERTIJD – TIJD OM TE ONTSPANNEN

Zomertijd: even een stapje terug, genieten van de zon en de rust. Tijd om de dagelijkse druk te relativeren. Want hoe groter en belangrijker we onszelf en ons werk maken, des te meer stress we ervaren.

Beter omgaan met stress betekent jezelf, je werk en je leven kunnen relativeren en beseffen dat werk belangrijk is, maar dat andere dingen belangrijker kunnen zijn.

Hoe kunnen we beter omgaan met stress:

1. Plan je week strategisch en slim. Plan momenten van herstel in. Neem op tijd rust.

2. Maak je problemen klein en tastbaar, vraag je af: wat is de volgende kleine stap die ik kan zetten?

3. Relativeer: bedenk dat andere dingen ook belangrijk zijn zoals relaties en gezondheid.

4. Zorg dat je een paar keer per maand de hele dag niets moet. Een dag waarop je doet waar je zin in hebt, zonder verplichtingen. Plan het bewust in.

Het doorlopen van een re-integratietraject is meestal voor de mensen zeer stressvol. Zeker wanneer er een WIA beoordeling aan de orde is. Onzekerheid over de toekomst betreffende werk en inkomen zijn de belangrijkste factoren die hieraan ten grondslag liggen. Juist in deze periode is het belangrijk om de stress te kunnen beheersen. Goede informatie en professionele begeleiding dragen hieraan bij.

 

Wat is NAH
Job carving

Jobcarving biedt perspectief op een functie aangepast bij uw capaciteiten en talenten. Daarmee kunnen er kansen ontstaan bij een bedrijf om aan het werk te blijven. Het optimaliseren van de bedrijfsomstandigheden zodanig dat u kunt blijven werken. Dat is voor werkgever en werknemer: win-win.

>
Niet aangeboren hersenletsel - klachten gerelateerd aan NAH

Job Carving Jobcarving biedt perspectief op een functie aangepast bij uw capaciteiten en talenten. Daarmee kunnen er kansen ontstaan bij een bedrijf om aan het werk te blijven. Het optimaliseren van de bedrijfsomstandigheden zodanig dat u kunt blijven werken. Dat is voor werkgever en werknemer: win-win.

>