header

Feb 2018 Loonkostensubsidie of loondispensatie

Gemeenten hebben de taak vanuit de Participatiewet om werkgevers te stimuleren arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. Bijvoorbeeld met een vergoeding voor de werkplek of een loonkostensubsidie. De Loonkostensubsidie compenseert de werkgever voor het verscil tussen de arbeidsproductiviteit van de werknemer (loonwaarde) en het wettelijk minimumloon. Voordeel van deze regeling is dat de werknemer het CAO loon ontvant, tenminste het wettelijk minimumloon.

Helaas wil het kabinet een andere regeling invoeren namelijk dat de werkgever alleen het loon hoeft te betalen voor wat de arbeidsgehandicapten kan presteren (de loonwaarde). Als dat lager lig dan het minimumloon, dan krijgt de werknemer eventueel een aanvullende uitkering.

Deze vragen komen regelmatig voor in de dagelijkse praktijk van Breinperspectief. Het vaststellen van de loonwaarde is een kunst wanneer we te maken hebben met mensen met een hoger intelligentie niveau, de nodige opleidingen hebben genoten echter beperkt zijn in de uitvoering van hun werk vanwege belastbaarheid of concentratie en aandachtsproblematiek. Mensen hebben vaak het gevoel niet op hun waarde ingeschat te worden.

Het is duidelijk dat meerdere belangen een rol spelen. Natuurlijk moet een werkgever niet uit liefdadigheid de werknemer met een arbeidsbeperking aannemen. De werknemer wordt aangenomen voor de functie en daarnaar betaald en beloont. Het kan niet zo zijn dat de beloning ver achter blijft en zelfs onder bijstandsniveau komt waardoor deze werknemer geen rechten opbouwt.

Het verdient de voorkeur om de loonkostensubsidie te laten bestaan.

Mensen met een arbeidsbeperking willen volwaardig medewerker zijn. Door het CAO loon te ontvangen met alles wat daarbij hoort, zoals pensioenopbouw, krijgt participatie een oprecht gezicht naar buiten toe. De stimuleringsregeling Loonkostensubsidie is uniform, ongecompliceerd en eerlijk voor iedereen die gewaardeerd wil worden naar inzet en functioneren.

Wat is NAH
Job carving

Jobcarving biedt perspectief op een functie aangepast bij uw capaciteiten en talenten. Daarmee kunnen er kansen ontstaan bij een bedrijf om aan het werk te blijven. Het optimaliseren van de bedrijfsomstandigheden zodanig dat u kunt blijven werken. Dat is voor werkgever en werknemer: win-win.

>
Niet aangeboren hersenletsel - klachten gerelateerd aan NAH

Job Carving Jobcarving biedt perspectief op een functie aangepast bij uw capaciteiten en talenten. Daarmee kunnen er kansen ontstaan bij een bedrijf om aan het werk te blijven. Het optimaliseren van de bedrijfsomstandigheden zodanig dat u kunt blijven werken. Dat is voor werkgever en werknemer: win-win.

>